Lets go sexy!


כי הכול מתחיל מבפנים,

גם הסקסיות באה מבפנים!

הסקסיות היא תנועת חיים של הגוף.

אנרגית חיים חופשיה, חכמה ויודעת.

אנחנו אנרגיה חייה בפני עצמה.

החיבור לעצמי, בלי קשר לאחר, הוא מפתח

I AM PLUGGED IN!

מחובר לעצמי אני יכול לגלות מי אני בעוד רבדים, בעוד עומקים.

נושם את עצמי, מסכים להיות בגוף, לשים לב

לעצמי ולמתקיים סביבי.

כאן ועכשיו החיים קורים. כאן ועכשיו אני חי ופועם ונושם חיים.

כשאני כאן באמת, כשאני עכשיו באמת, אני הטבע של עצמי וחלק אינטגרלי מהטבע בו אני חי.

כאן ועכשיו יש עונג.

האנרגיה המינית פתוחה לזרימה.

הגוף, הגוף החי בזרימה. האנרגיה, הרגש, החום, הקור, הדם, החמצן, המים...החיים זורמים בי.

הוויה מתקיימת והכל אפשרי

.

המפגש עם האחר מטעין אנרגיה.

כשמגיע למפגש מחובר לעצמי, לליבי, לגופי, אני חופשי מבפנים ופוגש את האחר מתוכי. וכך נולדת יצירה משותפת.

הסקסיות באה מבפנים, אני קורן חיים כי מחובר לעצמי, כי פועם, כי נוכח.

אז קדימה.

LETS GO SEXY